Kurumsal Kimlik

Kurumsal Kimlik

Kurumsal Kimlik Nedir ?

Kurumsal kimlik, bir şirketin veya markanın kendine özgü karakteristik özelliklerini ve tanınabilirliğini ifade eden görsel ve sözel unsurların bütünüdür. Bu unsurlar arasında logo, renkler, tipografi, grafik elemanlar, sloganlar, kurumsal iletişim tarzı ve diğer marka unsurları yer alır. Kurumsal kimlik, bir şirketin veya markanın dış dünyaya nasıl görünmek istediğini, değerlerini ve hedeflerini yansıtır. Bu sayede, müşterilere, çalışanlara ve diğer paydaşlara şirketin kimliği, değerleri ve farklılıkları hakkında net bir mesaj iletilir.

Kurumsal Kimlik Nasıl Olmalıdır ?

Kurumsal kimlik, her şirket veya marka için özgün olmalıdır. Ancak genel olarak, kurumsal kimlik aşağıdaki özellikleri içermelidir:

 1. Kurumsal kimlik, her şirket veya marka için özgün olmalıdır. Ancak genel olarak, kurumsal kimlik aşağıdaki özellikleri içermelidir:
 2. Yalınlık: Kurumsal kimlik basit, anlaşılır ve akılda kalıcı olmalıdır. Karmaşık veya aşırı detaylı bir kimlik, markanın iletmek istediği mesajı zayıflatabilir.
 3. Tanımlayıcı: Kurumsal kimlik, şirketin veya markanın değerlerini, misyonunu ve hedeflerini yansıtmalıdır. Bu, markanın benzersizliğini vurgular ve hedef kitlesiyle bağ kurmasına yardımcı olur.
 4. Esneklik: Kurumsal kimlik, farklı iletişim kanallarında ve ortamlarda kullanılabilecek şekilde esnek olmalıdır. Çeşitli medya ve platformlarda tutarlı bir şekilde temsil edilebilmelidir.
 5. İyi tasarım: Kurumsal kimlik unsurları, profesyonel bir tasarım yaklaşımıyla oluşturulmalıdır. Estetik açıdan çekici ve görsel olarak etkileyici olmalıdır.
 6. Akılda kalıcı: Kurumsal kimlik, hedef kitle üzerinde etkili bir izlenim bırakmalı ve markayı diğerlerinden ayırt etmelidir. Bunun için markanın kendine özgü bir tarzı olmalıdır.
 7. Uzun ömürlü: Kurumsal kimlik zamanla değişebilir, ancak sık sık değişen bir kimlik markanın tutarlılığını zedeler. Bu nedenle, uzun ömürlü bir kurumsal kimlik oluşturulmalı ve değişikliklere ihtiyaç duyulduğunda dikkatlice revize edilmelidir.

Kurumsal kimlik, markanın kimliğini ve karakterini temsil eden bir araç olduğu için markanın değerlerine, hedef kitlesine ve pazarlama stratejisine uygun olarak tasarlanmalıdır.

Kurumsal Kimlik Neden Gereklidir ?

Kurumsal kimlik, bir şirket veya marka için birçok önemli nedenle gereklidir:

 • Tanınabilirlik: Kurumsal kimlik, markanın tanınabilirliğini artırır. İyi tasarlanmış bir logo, özgün renkler ve diğer kurumsal kimlik unsurları, markanın akılda kalmasını sağlar ve hedef kitle tarafından kolaylıkla tanınmasını sağlar.
 • Güvenilirlik ve İtibar: Kurumsal kimlik, markanın güvenilirlik ve itibarını yansıtır. Tutumlu, profesyonel ve tutarlı bir kurumsal kimlik, müşterilere, iş ortaklarına ve diğer paydaşlara marka hakkında güven verir.
 • Farklılaşma: Rekabetin yoğun olduğu bir pazarda, kurumsal kimlik markanın farklılaşmasını sağlar. Özgün bir kimlik, markayı diğerlerinden ayırır ve benzersizlik vurgusu yapar.
 • Marka Bağlılığı: Kurumsal kimlik, marka bağlılığını destekler. Müşteriler, markanın kimliği ve değerleriyle bağ kurduklarında markaya sadık kalma eğilimi gösterirler.
 • İletişim ve Birlikte Çalışma: Kurumsal kimlik, markanın iç ve dış iletişimini kolaylaştırır. Ortak bir kimlik, çalışanlar arasında birlik ve takım ruhu oluşturur ve markanın değerlerini içselleştirmelerine yardımcı olur. Aynı zamanda, dış iletişimde de markanın tutarlı bir mesaj iletilmesini sağlar.
 • Pazarlama Etkinliği: Kurumsal kimlik, pazarlama faaliyetlerini destekler. Markanın kimliğine uygun olarak tasarlanmış materyaller, reklamlar ve diğer pazarlama iletişimleri, markanın tutarlı bir görünüm sunar ve marka bilinirliğini artırır.

Sonuç olarak, kurumsal kimlik markanın kimliğini, değerlerini ve farklılıklarını yansıtan önemli bir araçtır. Güvenilirlik, tanınabilirlik, farklılaşma ve marka bağlılığı gibi faktörleri desteklerken, markanın iç ve dış iletişimini güçlendirir ve pazarlama etkinliğini artırır.

Kurumsal Kimlik Ögeleri Nelerdir ?

Kurumsal kimlik unsurları genellikle aşağıdaki bileşenleri içerir:

 • Logo: Şirketin veya markanın temsil edildiği sembolik bir işaret veya grafik.
 • Renkler: Markayı temsil etmek için belirlenen özel renk paleti. Renkler, markanın duygusal ve psikolojik etkileşimini yansıtır.
 • Tipografi: Marka için kullanılan özel yazı karakterleri veya tipografi stilleri.
 • Grafik Elemanlar: Markanın kurumsal kimlik materyallerinde kullanılan grafikler, desenler veya semboller.
 • Slogan: Markayı tanımlayan veya öne çıkan bir kısa cümle veya ifade.
 • Kurumsal İletişim Tarzı: Markanın yazılı ve sözlü iletişimdeki tarzı, dil kullanımı ve tonu.
 • Kurumsal Dokümanlar: Şirketin veya markanın kullanacağı resmi belgeler, mektuplar, sunumlar ve diğer dokümanlar için belirlenen tasarım ve format.
 • Web Sitesi ve Dijital Varlıklar: Markanın web sitesi, sosyal medya profilleri ve diğer dijital varlıkları için belirlenen tasarım unsurları.
 • Ambalaj ve Ürün Tasarımı: Markanın ürünleri ve ambalajları için belirlenen tasarım ve görsel unsurlar.
 • Kurumsal Araçlar: İş kartları, broşürler, afişler, zarflar gibi markanın kullanacağı kurumsal materyaller için belirlenen tasarım ve baskı standartları.

Bu öğeler, markanın tutarlılık ve tanınabilirlik sağlaması için bir araya getirilir ve markanın değerlerini ve kişiliğini yansıtır. Her bir öğe, markanın kimliğinin bir parçası olarak kullanılır ve birlikte markanın bütünlüğünü oluşturur.

Kurumsal Kimlik Fiyatları Nedir ?

Kurumsal kimlik tasarımı ve uygulaması için fiyatlar, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bu faktörler arasında şirketin veya markanın ölçeği, ihtiyaç duyulan kurumsal kimlik unsurlarının kapsamı, projenin karmaşıklığı, tasarım ajansının veya profesyonelin deneyimi ve konumları yer alır.

Kurumsal kimlik fiyatları genellikle aşağıdaki şekillerde hesaplanır:

 1. Paket Bazlı Fiyatlandırma: Tasarım ajansları veya profesyoneller, belirli bir kurumsal kimlik paketi sunarlar. Bu paketler genellikle belirli unsurları (logo, renkler, tipografi vb.) içerir ve fiyatları paketin kapsamına göre değişir.
 2. Saatlik Ücret: Bazı tasarım ajansları veya profesyoneller, çalışma saatlerine dayalı olarak ücretlendirme yaparlar. Projenin süresi ve karmaşıklığına göre belirlenen saatlik bir ücret üzerinden hesaplama yapılır.
 3. Proje Bazlı Anlaşmalar: Büyük çaplı veya karmaşık projelerde, tasarım ajansları veya profesyonellerle proje bazlı bir anlaşma yapılabilir. Bu durumda, projenin gereksinimleri, süresi ve bütçesi dikkate alınarak özel bir fiyatlandırma yapılır.

Kurumsal kimlik tasarımı ve uygulama fiyatları geniş bir aralığa sahip olabilir. Küçük bir işletme için temel bir kurumsal kimlik paketi genellikle daha uygun bir fiyatla sunulabilirken, büyük bir şirketin kapsamlı ve özelleştirilmiş bir kurumsal kimlik projesi daha yüksek bir maliyet gerektirebilir.

Unutmayın ki bu sadece genel bir tahmindir ve gerçek fiyatlar, projenin detaylarına ve gereksinimlere bağlı olarak değişebilir. En uygun fiyat ve kaliteli hizmet için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

Hizmetimizi Beğendiysen

bizimle iletişime geç !